Tracé Brussel Nieuws

12/02/2021

Twee nieuwe ploegen voor Brusselse scholen

Dit jaar breidt FIX uit met twee nieuwe, gespecialiseerde ploegen voor de Brusselse Nederlandstalige scholen. 

Lees meer

Lokale Werkwinkels in Brussel

In de Brusselse commissie voor de Economische zaken en Tewerkstelling van 10 februari gaf Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFI) woord en uitleg op vragen rond de werking, de te behalen resultaten en de impact van de coronacrisis op de Lokale Werkwinkels en hun Franstalige tegenhangers de Missions Locales.

Lees meer

Jongeren op de Brusselse arbeidsmarkt

Tracé Brussel vzw nodigt u graag uit op vrijdag 26 februari 2021 om 9u30 voor een debat en werkgroepen in breakout-rooms om mee na te denken over de toekomst van Brusselse jongeren op de arbeidsmarkt. Jongerenwerkloosheid in Brussel is de laatste maanden enorm gestegen. Door de coronacrisis zijn de jongeren in Brussel het zwaarst getroffen.

Lees meer

Digital Brussels

Brussels minister van Digitalisering Bernard Clerfayt lanceert, in samenwerking met het CIBG en de Koning Boudewijnstichting, de projectoproep Digital Brussels. Dit met als doel om de digitale vaardigheden van de Brusselaars, vooral diegenen die bijzonder ver van het digitale staan, te versterken.

Lees meer

Leergoesting in het onderwijs en op de werkvloer

Hoe kunnen we het onderwijs en de werkvloer zo inrichten dat iedereen continu en effectief blijft leren? Het Europees Sociaal Fonds (ESF) zet hier op in via het transitieproject de MET (een uitdagende leerplek voor middelbare scholieren) en een oproep rond leergoesting op de werkvloer.

Lees meer

Growfunding

Growfunding, een Belgisch platform voor civic crowdfunding, brengt mensen en middelen samen en ondersteunt projecten die de samenleving sterker en duurzamer maken. Men zet daarvoor in op een bottom-up aanpak om duurzame partnerschappen op te bouwen tussen burgers, organisaties, bedrijven, overheden en academici. Die samenwerking versterkt niet alleen de projecten, maar ook de verschillende lokale gemeenschappen. Er zijn maar liefst 266 projecten in Brussel die gesteund kunnen worden, onder andere het sociaal buurtrestaurant van De Harmonie. Neem zeker een kijkje via de website.

Lees meer

Reflecties bij nieuwe mandaataanvraagprocedure sociaal ondernemerschap

FeBIO, de Federatie van de Brusselse inschakelingsondernemingen, publiceerde in haar nieuwsbrief diens reflecties over de mandaataanvraagprocedure voor sociale inschakelingsondernemingen. In het jaar 2020 konden erkende sociale ondernemingen voor de eerste keer een mandaat aanvragen voor het uitvoeren een sociaal inschakelingsproject. In nabeschouwing maakt FeBIO een aantal kritische bedenkingen met betrekking tot de aanvraagprocedure.

Lees meer

Advies Betaald Educatief Verlof (BEV)

Brupartners heeft een initiatiefadvies gepubliceerd in verband met de hervorming van het Betaald Educatief Verlof (BEV). In 2017 formuleerde Brupartners al eens een advies over deze materie. Het Betaald Educatief Verlof is een belangrijk opleidingsinstrument en een individueel recht van de werknemers. Het wordt uitgeoefend op vrijwillige basis en dient dan ook te worden onderscheiden van de opleidingsverplichtingen van werkgevers. In 2014 werd de bevoegdheid BEV overgeheveld van het federale niveau naar de gewesten.

Lees meer

Tijdelijke werkloosheid en corona

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) publiceerde in de meest recente focus een analyse over de tijdelijke werkloosheid en corona. Meer concreet: de redenen van de langzamere herneming van het werk in Brussel.

Lees meer

Zoek een artikel