Nieuws uit de sector

Leergoesting in het onderwijs en op de werkvloer

Hoe kunnen we het onderwijs en de werkvloer zo inrichten dat iedereen continu en effectief blijft leren? Het Europees Sociaal Fonds (ESF) zet hier op in via het transitieproject de MET (een uitdagende leerplek voor middelbare scholieren) en een oproep rond leergoesting op de werkvloer.

De MET organiseert onderwijs volgens de bouwstenen van het HILL-model (High Impact Learning that lasts). Zij werken met en vanuit de interesse en nieuwsgierigheid van de lerende om de talenten te ontwikkelen. Leercoaches gaan samen met de lerende jongere op zoek naar een gepersonaliseerde leerroute. Dat leren is netwerkleren en hybride leren, leren binnen en buiten school. De jongere krijgt geen standaardroute aangeboden, maar ontwikkelt samen met de leercoach een eigen pad. Hierdoor stijgt de betrokkenheid van de lerende, is de leerwinst hoger en komt men tot een hoge impact van wat geleerd werd. Verschillende initiatieven passen het HILL-model vandaag al toe, met ondersteuning van de Vlaamse overheid en het Europees Sociaal Fonds.

In december 2020 lanceerde ESF een oproep rond leergoesting op de werkvloer, met als doel om de leergoesting van werknemers aan te wakkeren én het leerrendement binnen ondernemingen te verhogen. Concreet betekent het dat de geselecteerde dienstverlener in Vlaamse ondernemingen leer- en didactische principes zal introduceren via concrete leertrajecten, gestoeld op wetenschappelijk onderzoek (waaronder het HILL-model). Daarnaast zal de dienstverlener in nauwe samenwerking met ESF Vlaanderen een online platform opzetten alsook een communicatiecampagne voeren om leergoesting in Vlaanderen op de kaart te zetten.  

Meer info leest u hier.

Zoek een artikel