Beleidsnieuws

Lokale Werkwinkels in Brussel

In de Brusselse commissie voor de Economische zaken en Tewerkstelling van 10 februari gaf Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFI) woord en uitleg op vragen rond de werking, de te behalen resultaten en de impact van de coronacrisis op de Lokale Werkwinkels en hun Franstalige tegenhangers de Missions Locales.

De werkwinkels opereren onder een hernieuwbare driejarige overeenkomst met Actiris waarin het aantal te begeleiden werkzoekenden in verhouding staat tot het totale aantal werkzoekenden in het gebied waarin ze zich bevindt, enerzijds. Anderzijds worden de werkwinkels ook ondersteund door VDAB. Alle Lokale Werkwinkels en Missions Locales ondersteunen 10% van het aantal werkzoekenden in het Brussels Gewest, in samenwerking met Actiris. Er vindt een taakverdeling plaats, waarbij ze een gedecentraliseerde opvangrol vervullen. De werkwinkels begeleiden voornamelijk kwetsbare doelgroepen die ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt wegens een lage scholing, een beperkt beroepsperspectief en/of lange periode(s) van inactiviteit.

De minister benadrukt dat niemand twijfelt over de meerwaarde van hun werking met Brusselse werkzoekenden in samenwerking met veel verschillende partners uit de sector van socio-professionele inschakeling. 80 tot 85% van de aangeboden trajecten naar opleiding leidde voor de corona-crisis tot tewerkstelling. Maar de coronacrisis heeft de jarenlange daling van het aantal werklozen omgebogen, vooral bij jongeren. De doelstellingen voor 2020 en 2021 zullen zeker niet gehaald worden. En activering blijft een permanent probleem in het Brussels gewest.

Clerfayt: 'Om te anticiperen op de moeilijkheden die partners ondervinden en zullen blijven ondervinden als gevolg van de gezondheidscrisis, heeft Actiris het initiatief genomen om een ​​representatieve steekproef van haar partners te raadplegen met als doel om passende maatregelen te bepalen om de acties uit te voeren die in de overeenkomsten met Actiris zijn opgenomen.'

De werkwinkels opereren ook in een zeer uitgebreid landschap van instellingen die zich bezighouden met werkgelegenheid in Brussel: Actiris, VDAB, opleidingsorganisaties, OCMW’s, PWA’s, AAZW’s, beroepsreferentiecentra, gemeentelijke verenigingen, polen opleiding-tewerkstelling, etc. Hoewel de Jobhuizen verschillende organisaties fysiek samenhuizen, blijft het een soms weinig transparante puzzel.

Daarom is het noodzakelijk na te denken over de goede afstemming van deze gedecentraliseerde diensten. Er wordt dan ook een evaluatie gepland in samenwerking met de sociale partners die hierover al adviezen hebben uitgebracht. De coronacrisis heeft echter de planning en werkzaamheden voor dit project verstoord. Voorlopig wordt er prioritair geïnvesteerd in de uitvoering en opvolging van de maatregelen in het kader van het Brusselse herstelplan en de voorbereiding van het Belgisch herstelplan.

Clerfayt gaf ook nog het volgende mee: 'U kunt er echter van verzekerd zijn dat we deze kwestie niet vergeten en zo snel mogelijk zullen reageren. We leven in een land van sociale dialoog, wat een belangrijk element is van ons sociaal-economisch model, en ook deel uitmaakt van Strategie GO4Brussels 2030. De sociale partners werden uitgenodigd om ons voorstellen te doen over dit project.'

Lees hier de volledige vragen en het antwoord van minister Clerfayt.

Zoek een artikel