Publicaties en analyse

Tijdelijke werkloosheid en corona

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) publiceerde in de meest recente focus een analyse over de tijdelijke werkloosheid en corona. Meer concreet: de redenen van de langzamere herneming van het werk in Brussel.

Midden maart 2020 ging België in lockdown om de Covid-19-pandemie in te dijken, waardoor het voor veel werknemers onmogelijk werd om hun job uit te oefenen. Al snel voerden de overheden verschillende steunmaatregelen in ter ondersteuning van de ondernemingen en werkenden (zoals het moratorium op faillissementen, overbruggingsrecht voor zelfstandigen,…) om de crisismaanden door te komen. Eén van deze steunmaatregelen was de tijdelijke werkloosheid Covid-19 voor loontrekkenden, een versoepelde versie van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Van deze steunmaatregel werd meteen massaal gebruik gemaakt. Voor de piekmaand april deed de RVA een uitbetaling voor meer dan 120 000 loontrekkende jobs in Brussel. Dit komt overeen met 1/5 van het totale aantal loontrekkende jobs.

Er zijn gewestelijke verschillen merkbaar in het gebruik van de tijdelijke werkloosheid. In volle lockdown maakten de Brusselse ondernemingen relatief minder gebruik van de maatregelen dan in de rest van het land. Na het afbouwen van de verschillende gezondheidsmaatregelen vanaf mei daalt het gebruik van tijdelijke werkloosheid tussen mei en augustus minder snel in de Hoofdstad dan elders. De heropstart van de loontrekkende arbeidsmarkt in het Brussels Gewest lijkt dus langzamer dan deze in Vlaanderen en Wallonië. 

De vraag in de horeca en handel verschilt in Brussel ten opzichte van de twee andere gewesten en lijdt meer onder de genomen maatregelen ter bestrijding van het virus. De vraag in deze sectoren (en zeker in de Brusselse horeca) is, meer dan in de andere twee gewesten, afhankelijk van het internationale toerisme en pendelaars (internationaal toerisme is weggevallen en minder consumptie door telewerk). Hoewel er minder gebruik werd gemaakt van de maatregel dan tijdens de lockdown in de lente, zijn toch weer de Brusselse horeca en in mindere mate de handel de voornaamste gebruikers. Maar aangezien de bovenstaande onderliggende redenen nog steeds gelden, mag verwacht worden dat het gebruik van tijdelijke werkloosheid in voornamelijk de horeca, maar ook de handel, begin 2021 weer trager zal uitdoven in het Brussels Gewest.

De volledige analyse leest u hier.

Zoek een artikel