Nieuws uit de sector

Web Developer Digital Skills Training: achter de schermen

In augustus 2021 is de opleiding Web Developer van start gegaan. Deze opleiding is vrucht van de samenwerking tussen INTEC Brussel en het Digital Belgium Skills Fund.

Werkzoekenden die een beroepsgerichte korte opleiding willen volgen kunnen via deze weg gratis starten. Daarnaast is er geen bepaald taalniveau of voorkennis nodig. Verder kan iedere cursist die wil starten op elk moment van de opleiding aansluiten. Door niet gebonden te zijn aan een startdatum en op maat te werken trekken ze meer profielen aan. Op deze manier willen ze tegemoetkomen aan de vraag naar zelfstandige developers die er momenteel is op de arbeidsmarkt.

De huidige lichting cursisten is van start gegaan met 10 personen. Hun doel: web developers worden die prachtige applicaties kunnen bouwen met React.js en Node.js. Tijdens de eerste weken van hun opleiding werkten ze hard aan hun basiskennis. Onder begeleiding van instructeur Benedikt werden er alvast zichtbare stappen gezet. Zo kan iedere cursist momenteel alvast een website maken met een mooie lay-out en eigen stijl.

De web developers in spe geraken gewoon aan het werken in groep door samen projecten te maken. Ze stellen elkaar vragen, wisselen hun ideeën uit en presenteren trots hun projecten. Ook het idee van de “flipped classroom”, waarbij cursisten het woord nemen en een interessante technologie uit de doeken doen, wordt volop toegepast.

Deze dynamische manier van leren zorgt ervoor dat cursisten zelf het roer van hun eigen opleiding in handen hebben. Cursisten die zeer diep willen ingaan op een bepaald onderwerp hebben hiervoor de vrijheid. Langs de andere kant is het perfect mogelijk om met een zeer grote groep onderwerpen kort te 'workshoppen'. Zo kan de cursist op korte tijd een overzicht krijgen van het hele development eco-systeem.

De volgende stap van de groep is om kennis te maken met JavaScript, de belangrijkste programmeertaal die je op een website terugvindt. Tegenwoordig vind je deze taal bovendien ook vaak terug op de server kant, daarom besteden we er erg veel aandacht aan.

Dit zal een belangrijke aanzet zijn om uiteindelijk het laatste onderdeel van de opleiding te bereiken, de geavanceerde Front-End frameworks zoals React.js.

Tot slot worden cursisten continu aangemoedigd om een portfolio bij te houden en een kwalitatieve cv te bouwen. Hiervoor krijgen ze de steun van een team van getrainde consulenten van INTEC BRUSSEL en van hun instructeur. Cursisten stromen zo vrijwel altijd door naar een bloeiende toekomst. Dit kan een job zijn, maar soms ook een verdere opleiding in Back-End development. Wat hun dan nog meer kansen geeft om uiteindelijk de job van hun dromen te vinden.

Een ding is zeker: het gaat nog een zeer interessante opleiding worden!

Wil je op de hoogte blijven van de vorderingen binnen deze opleiding? Maandelijks zal INTEC BRUSSEL een update geven over hun Web Development-groep via de social media kanalen. Deze maand is de halve klas reeds begonnen met het populaire framework React, terwijl de andere helft met de ijscrème-oefening in JavaScript bezig is.

Via NetLifeShare-extentie kan de instructeur nu bovendien op zijn eigen computer werken terwijl hij in realiteit op de computer van zijn student zit. Zo wordt de beamer eigenlijk overbodig omdat ze met meerdere studenten één project kunnen delen EN iedereen kan bovendien zijn eigen veranderingen aanbrengen.