Pers

Werkzaamheidsgraad naar 80%

Hoe lossen we de krapte op de arbeidsmarkt op? Over die vraag debatteerden zes Vlaamse partijvoorzitters op een jaarlijks evenement van werkgeversorganisatie Voka. De werkzaamheidsgraad in ons land moet omhoog naar 80%, daarover waren alle partijvoorzitters het eens. Hoe, is een andere vraag.

De werkzaamheidsgraad ligt vandaag op 70% en is sterk verschillend per gewest: Vlaanderen 74,7%, Brussel 60,9% en Wallonië 63,6%. De percentages lijken abstract maar vertaald in termen van hoeveel mensen meer aan het werk moeten dan vandaag gaat het 640.000 mensen. Die 80% is noodzakelijk. De keerzijde van te weinig mensen aan het werk betekent dat veel geld vloeit naar uitkeringen en bijstand via onze sociale bescherming. De aanzienlijke omvang ervan gaat gepaard met een hoge belastingdruk op arbeid. Die ontmoedigt werken terwijl er net meer werkenden nodig zijn. Bovendien staat ons allen een behoorlijk grote vergrijzingsfactuur te wachten. Meer leest u hier.

Herbekijk het debat hier: