Missie

Tracé Brussel is een Nederlandstalige vzw die zich dagelijks inzet om Brusselse werkzoekenden in te schakelen op de arbeidsmarkt.

Enerzijds doet ze dit via individuele begeleiding van Brusselse werkzoekenden (die Nederlands spreken of willen leren) naar werk of een opleiding. Tracé Brussel realiseert dit door hen te informeren, oriënteren, hun competenties te versterken en hen te bemiddelen naar werk via contacten en netwerking met werkgevers. Ze verleent ook informatie en diensten aan (jong)volwassenen die op zoek zijn naar een opleiding of studie. 

Anderzijds werkt Tracé Brussel samen met en ondersteunt ze Brusselse organisaties binnen de opleidings- en tewerkstellingssector en versterkt ze de relatie onderwijs-arbeidsmarkt. Tracé Brussel vormt zo een brug tussen de verschillende partnerorganisaties binnen het werkveld van inschakeling, opleiding en begeleiding. Ze informeert Brusselse leerlingen over de arbeidsmarkt en signaleert ook noden aan het Brussels beleid en institutionele partners.

Tracé Brussel streeft naar gelijke kansen, laagdrempeligheid en empowerment.