Cosearching.brussels

 

Sinds 2021 staat Tracé Brussel vzw in voor het faciliteren van Cosearching groepen in het Nederlands. Het Cosearching programma hanteert een innovatieve methode in de ondersteuning van werkzoekenden gericht op het stimuleren van wederzijdse hulp en autonomie.

Het programma bestaat uit een intensief traject waarbij een kleine groep werkzoekenden uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ondersteund door een facilitator, gedurende enkele weken samenkomt. Het doel van het programma omvat het faciliteren van wederzijdse hulp en het creëren van autonome groepen van werkzoekenden die na het traject zelfstandig verder gaan met elkaar te ondersteunen. Allerlei instrumenten worden aangereikt om de groepsleden te leren om zo goed mogelijk samen te werken. Bovendien sluiten alle Cosearching leden aan op het digitaal platform Backstage.Network bestaande uit een gemeenschap van Brusselse werkzoekenden die de kans biedt om hun netwerk uit te bereiden.

Het programma gaat uit van de kracht, de competenties, de ervaring, de kennis en de motivatie van elk van de deelnemers om elkaar te ondersteunen, te adviseren, te informeren en aan te moedigen in de ontwikkeling van een eigen professioneel project. De ontmoetingsmomenten bieden ruimte voor nieuwe perspectieven, de mogelijkheid tot het delen van ervaringen, het uitbouwen van een netwerk en het verminderen van een gevoel van isolement. Daarnaast worden allerlei competenties versterkt zoals teamwerk, hulpvaardigheid, actief luisteren; soft skills die van belang zijn op de arbeidsmarkt. Deelnemers aan een Cosearching programma bouwen zo veerkracht en zelfvertrouwen op en kunnen zich sterker positioneren op de arbeidsmarkt.

Naast het faciliteren van de Nederlandstalige Cosearching groepen, vormt Tracé Brussel vzw de Nederlandstalige promotor van het Cosearching project gericht op het aangaan van partnerschappen en samenwerkingsverbanden met Brusselse Nederlandstalige actoren uit het socio-professionele inschakelingsveld.

Meer info kan je vinden op Cosearching brussels

Cosearching.brussels vormt een samenwerking tussen Actiris, de Jobhuizen, Activ’Action, Cocorico-searching, Divers Gens, Backstage.Network, BeCentral en Tracé Brussel vzw.