Regionaal

 

Tracé Brussel organiseert vier maal per jaar een overlegmoment voor organisaties uit de Brusselse Nederlandstalige opleidings- en tewerkstellingssector. Beleids- en opiniemakers worden uitgenodigd om één centraal thema toe te lichten. Op die manier informeren we partners over beleidsveranderingen, nieuwe trends en bevindingen uit de Brusselse realiteit en laten we ruimte voor discussie.  

Tracé Brussel is op zijn beurt ook betrokken bij verschillende overlegplatformen, waarbij het een signaalfunctie heeft. We kaarten problemen aan waarmee Brusselse werkzoekenden en Nederlandstalige inschakelingsorganisaties die met dit doelpubliek werken geconfronteerd worden.