Adviesagentschap

 

Tracé Brussel is erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als adviesagentschap sociale economie.

Het adviesagentschap biedt ondersteuning en advies aan zowel nieuwe als reeds erkende projecten binnen de sociale economie in verband met de volgende zaken:

  • Wat is sociale economie?
  • Welke subsidiemogelijkheden en tewerkstellingsmaatregelen bestaan er in Brussel en wat zijn de voorwaarden?
  • Waar zijn eventuele goede voorbeelden te vinden?
  • Met welke partners kan je samenwerken?
  • Is je projectidee een haalbare kaart?
  • Welke stappen zijn nodig om je idee verder te ontwikkelen of te realiseren.
  • Niet alle domeinen zijn onze specialiteit, indien nodig word je doorverwezen naar externe ondersteuning of expertise.

Organisaties voordien erkend als IO of PIOW

Worden ondersteund bij de afhandeling van hun dossiers op financieel vlak in het kader van de ordonnantie van 2004.

Potentiële en nieuwe promotoren in de sociale economie

Worden ondersteund bij de opstart van hun project of de integratie van een sociaal-economisch kader binnen hun organisatie. Zij kunnen ook advies krijgen inzake de mogelijkheden binnen de sociale (inschakelings)economie, de erkenning- en mandateringsaanvraag, implementeren van een tewerkstellingstraject, …

Informeren en ondersteunen van bestaande projecten.

Reeds erkende promotoren ondersteunen we onder meer bij de overgang van het nieuw wetgevend kader (zie sociale economie ). Ondersteuning van erkende projecten gebeurt ook via de promotie van hun aanbod, activiteiten en vacatures. Tracé Brussel informeert sociale economie projecten via netwerkactiviteiten, vormingsinitiatieven en de Tracé Brussel Nieuwsbrief. Op die manier leren ze nieuwe ontwikkelingen kennen die de werking en financiering verbetert en innovatie stimuleert. 

Ook ondernemingen met een tewerkstellingstraject die zich niet hebben laten erkennen als sociale ondernemingen, ondersteunen we met de uitbouw van hun project en de transitie naar het nieuw wetgevend kader.

Voeling met en signalen aan het beleid

De ontwikkelingen in de sociale economie zowel in Brussel als daarbuiten worden intensief opgevolgd. Via de aanwezigheid op de adviesraad sociaal ondernemerschap, via rechtstreekse contacten met de administratie en het beleid houdt het adviesagentschap de vinger aan de pols van de Brusselse toepassing. Vanuit de ondersteuningsrol worden de knelpunten van het vigerend subsidiesysteem op het terrein ook verzameld en aan het beleid gesignaleerd.

Promoten van sociale economie naar een breder publiek

Naar het breder publiek toe proberen we de rol van sociale economie binnen de Brusselse samenleving te beklemtonen.

Neem tijdig contact op met Tracé Brussel zodat ze u kunnen adviseren bij het opstellen van uw dossier.

fransje.wagemans@tracebrussel.be

Tel. 02/226 02 92 of 0479 16 47 44