Toeleiding specifieke doelgroepen

Naast haar algemene opdracht rond informeren van werkzoekenden en professionelen wil Tracé Brussel haar dienstverlening en het aanbod van partnerorganisaties bekendmaken bij specifieke doelgroepen zoals leden van etnisch culturele zelforganisaties of cursisten Nederlands. Op die manier vergemakkelijkt Tracé Brussel voor hen de weg naar de Brusselse Werkwinkels, partnerorganisaties en andere inschakelingsorganisaties.

We informeren deze doelgroepen en brengen ze in contact met organisaties die hen kunnen helpen bij hun zoektocht naar werk. Dit project slaat de brug tussen deze groepen en de verschillende diensten van het werkveld van socio-professionele inschakeling in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Concreet organiseren we thematische acties of trajecten, zoals een bezoek aan de opleidingsbeurs op maat van de groep of een informatieve sessie over solliciteren. We bieden individueel advies en gerichte doorverwijzing aan groepsleden en voorzien introductietrainingen over werk en opleiding in Brussel voor de medewerkers van federaties en verenigingen.

Voor meer informatie, neem contact op met Tom Boel.

Tel. 02/511 99 72